สิทธิบัตรทองมีอะไรบ้าง

บัตรทองคืออะไร สิทธิบัตรทองหรือที่เรียกกันติดปากทั่วไปว่าบัตรสิทธิ 30 บาท เป็นสิทธิของคนไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตลอดชีวิต

Read More