ประกันโรคมะเร็งที่ไหนดี

ประกันโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นของที่ไหน ทำติดไว้ก็ถือเป็นเรื่องดีครับ เพราะนอกจากจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะมีการคืนเงินกลับมาเมื่ออยู่ในประกันได้ครบตามสัญญา หรือบางเจ้าอาจจะคืนเร็วกว่านั้น ทำให้เราไม่ได้เสียเงินเปล่าแม้จะไม่ป่วย โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิต

Read More