สิทธิบัตรทอง/30บาทรักษาทุกโรค 2563

บัตรทองคืออะไร สิทธิบัตรทองหรือที่เรียกกันติดปากทั่วไปว่าบัตรสิทธิ 30 บาท เป็นสิทธิของคนไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัวประชาชน … Continue Readingสิทธิบัตรทอง/30บาทรักษาทุกโรค 2563