Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว(ภาษาไทย)

1. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

livewithoutpay.com ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดและจัดทำนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

livewithoutpay.com เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดโดยการจัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัย การบังคับใช้มาตรการรับมือความปลอดภัยอย่างเคร่ง ครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเข้าถึงโดยมิชอบ สูญหาย เสียหาย ถูกปลอมแปลงหรือรั่วไหลออกจากระบบ

1.1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ในการให้บริการ livewithoutpay.com จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของผู้ใช้เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบ (Login)
 • เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างราบรื่น
 • เพื่อส่งเสริมการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์ เช่น การจัดทำข้อมูลสถิติหลังจากแปรข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • เพื่อประกาศข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ประกอบการรายต่างๆ
 • เพื่อเสนอแผนการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • เพื่อนำเสนอบริการและสินค้าของ livewithoutpay.com หรือของบริษัทในกลุ่มพันธมิตร
 • เพื่อส่งสินค้าหรือของรางวัลจากแคมเปญต่างๆ
 • เพื่อยืนยันตัวตนในการตอบคำถามผู้ใช้
 • เพื่อติดต่อผู้ใช้เมื่อมีประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการ

1.2. การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

livewithoutpay.com จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่จะเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากตัวผู้ใช้เอง
 • เมื่อข้อมูลอยู่ในรูปข้อมูลสถิติอันเนื่องมาจากการไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้
 • เมื่อเป็นไปตามกฎหมาย
 • เมื่อจำเป็นต้องปกป้องชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน แต่การได้รับความยินยอมจากผู้ใช้สามารถทำได้ยาก
 • เมื่อจำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขและการอบรมเด็ก แต่การได้รับความยินยอมจากผู้ใช้สามารถทำได้ยาก
 • เมื่อจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรของประเทศ หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แต่มีความเสี่ยงที่การดำเนินขั้นตอนตามกฏหมายขององค์กรดังกล่าวจะถูกขัดขวางอันเนื่องมาจากการได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

1.3. การจัดจ้างบุคคลภายนอก

หลังวางมาตรการการปกป้องข้อมูลที่จำเป็น livewithoutpay.com อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่เขียนไว้ด้านบน

1.4. การเปิดเผย แก้ไข ลบและระงับการใช้งาน

livewithoutpay.com จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแยกตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกรณีที่ ผู้ใช้เรียกร้องให้แจ้ง เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติมหรือลบวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและระงับหรือยกเลิก การใช้งานของตัวผู้ใช้เอง

1.5. อื่นๆ

กรุณาทำความเข้าใจว่าทางทีมงานของเราอาจไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการได้อย่างเหมาะสมหากผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบทุกหัวข้อ

2. คุกกี้ (Cookies) และเว็บบีคอน (Web beacon)

livewithoutpay.com อาจใช้คุกกี้ (Cookies) และเว็บบีคอน (Web beacon) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้บริการอาจถูกจำกัดหากผู้ใช้ตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธหรือจำกัดการ รับคุกกี้ แต่ผู้ใช้อาจไม่สามารถจำกัดเว็บบีคอนได้ livewithoutpay.com ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่อย่างใด

2.1. คุกกี้

คุกกี้คือกลไกที่อนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ถูกใช้งานเพื่อประเมินสถานการณ์การใช้เว็บไซต์และปรับการแสดง Content ให้สมบูรณ์ที่สุด เว็บไซต์ของเราใช้บริการโฆษณาของบุคคลที่สามที่เขียนอยู่ด้านล่างเพื่อประ สิทธิภาพในการกระจายโฆษณา คุกกี้ถูกใช้เพื่อกระจายโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพและวิเคราะห์การเข้าถึงกา รกระจายโฆษณาเท่านั้น ไม่ได้ถูกใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างใด หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกคุกกี้ดังกล่าว กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนในเพจตรวจสอบสถานะคุกกี้ที่เขียนไว้ด้านล่าง

Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=th

คุกกี้ถูกนำมาใช้งานอย่างไร

เราใช้คุกกี้อย่างไร?


เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีใกล้เคียง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน เนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ถ้าหากคุณไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือการตรวจวัด คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟต์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางเบราว์เซอร์ได้ โดยหากคุณนำคุกกี้ออก คุณจะออกจากระบบเว็บไซต์ และระบบอาจลบค่ากำหนดที่บันทึกไว้ของคุณ

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้


เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วยคุกกี้ดังต่อไปนี้

 1. คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม (Functionality Cookies): ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม
 2. คุกกี้สำหรับการโฆษณา (Advertising Cookies): ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ
 3. คุกกี้ทางเทคนิค (Strictly Necessary Cookies): เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 4. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม (Performance Cookies): ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
 5. คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party Cookies): คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics

คุณสามารถดำเนินการลบหรือปฏิเสธคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ที่คุณใช้อยู่โดยเข้าไปตั้งค่าด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome 
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS 
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox 

b. เว็บบีคอน

เว็บบีคอนคือกลไกที่ประเมินสถานการณ์การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งานโดย ใช้ไฟล์ภาพนิ่งและ Script เว็บบีคอนจึงถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลสถิติของสถานการณ์การใช้เว็บไซต์และ การระบุตัวตนผู้ใช้เว็บไซต์

หากผู้ใช้งานมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางดังนี้

 • email:lwpmedia2018@gmail.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save