รีวิวประกันภัยสุนัข/แมว โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

ประกันภัยสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อคืออะไร

ประกันภัยสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว ให้บริการโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อและบริษัทพันธมิตรอย่างเมืองไทยประกันภัย ใช้ชื่อว่าแผนประกันภัย “Petsurance”

การใช้บริการประกันภัยสัตว์เลี้ยงจากทองหล่อนั้น เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ตามที่ตัวเองต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพ

หากใครที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง ก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเป็นอย่างดี เพราะเปิดให้บริการมานาน มีมาตรฐานสากลและแทบจะเป็นเจ้าเดียวในไทยที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงครบวงจรแทบทุกด้าน 

และที่สำคัญก็คือ เครือโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อยังมีสาขาครอบคลุมหลายพื้นที่และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถทำการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆที่สามารถเกิดได้ตลอดเวลา

แต่อย่างไรก็ตาม สถานพยาบาลที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้ารับการรักษาได้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่อยู่ในเครือโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเท่านั้น แต่สามารถเข้าใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ได้ทุกที่ในประเทศไทยและนำเอกสารมาเคลมค่าใช้จ่าย

เมื่อนำขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมารวมกับแผนความคุ้มครองประกันภัยก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากๆ เพราะจะช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถจัดหาการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโดยที่สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความกังวลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลไปได้มาก

ประกันสุนัข/แมว ทองหล่อ คุ้มครองอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง Petsurance จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ

 1. Petsurance : ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ และอื่นๆ
 2. Petsurance Plus : ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ,การเจ็บป่วย และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้ง 2 แบบของที่นี่จะมีแผนความคุ้มครองแยกย่อยให้เลือกได้ทั้งหมด 5 แผน ซึ่งแต่ละแผนแตกต่างกันที่ราคาเบี้ยประกันรายปี และวงเงินที่ให้คุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครองแผนประกันภัยอุบัติเหตุ Petsurance

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ Petsurance เป็นแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,การเสียชีวิตและความเสียหายต่อร่างกายหรือชีวิตของบุคคลภายนอก ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย โดยจะมีระดับราคาเบี้ยประกันและความคุ้มครองให้เลือกทั้งหมด 5 แผน

ราคาเบี้ยประกันรายปี ประกันภัยอุบัติเหตุสัตว์เลี้ยงทองหล่อ Petsurance

แผนประกัน ราคาเบี้ยประกัน [บาท/ปี]
(แบบฝังไมโครชิพ)
ราคาเบี้ยประกัน [บาท/ปี]
(แบบไม่ได้ฝังไมโครชิพ)
แผน 16,6007,400
แผน 24,9505,500
แผน 3 4,0504,500
แผน 43,6904,100
แผน 53,4203,800

โดยที่แผนประกันแต่ละแผน จะให้ความคุ้มครองตามหัวข้อต่อไปนี้ด้วยวงเงินแตกต่างกันไป

 1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 3. ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก

วงเงินความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย(Petsurance)

ในกรณีที่สุนัขหรือแมวที่เอาประกันภัยไว้ เสียชีวิตเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บป่วย บริษัทผู้รับประกันภัยจะช่วยจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามวงเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ตัวเลือกแผนประกัน Petsurance รพส.ทองหล่อ วงเงินเอาประกัน(บาท)
แผนที่ 110,000
แผนที่ 210,000
แผนที่ 310,000
แผนที่ 410,000
แผนที่ 510,000

วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

หากสุนัขหรือแมวที่เอาประกันภัยไว้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลเนื่องจากได้รับความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขาหรือคลีนิกอื่นๆ สามารถเคลมค่าใช้จ่ายได้ตามวงเงินของแต่ละแผนประกัน

ตัวเลือกแผนประกัน Petsurance รพส.ทองหล่อ วงเงินรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
แผนที่ 120,000
แผนที่ 210,000
แผนที่ 35,000
แผนที่ 43,000
แผนที่ 51,500

วงเงินความรับผิดต่อเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก

หากสุนัขหรือแมวที่เอาประกันภัยไว้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือชีวิตของบุคคลภายนอก เช่นบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่คนในบ้าน ทางบริษัทผู้รับประกันภัยจะช่วยรับผิดชอบด้วยวงเงินดังต่อไปนี้

ตัวเลือกแผนประกัน Petsurance รพส.ทองหล่อ วงเงินความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายบุคคลภายนอก (บาท/ต่อครั้ง/ปี)
แผนที่ 110,000
แผนที่ 210,000
แผนที่ 310,000
แผนที่ 410,000
แผนที่ 510,000

รายละเอียดความคุ้มครองแผนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ Petsurance Plus

แผนประกันภัยสุนัขและแมว Petsurance Plus จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นแผนประกันภัยสัตว์เลี้ยงที่ครอบคลุมมากกว่าแบบแรก 

เพราะมีวงเงินให้ความคุ้มครองทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยทั่วไป แต่ก็จะมาพร้อมกับราคาเบี้ยประกันรายปีที่สูงกว่าแบบแรก และมีระดับความคุ้มครองให้เลือกทั้งหมด 5 แผนเหมือนกัน

ราคาเบี้ยประกันรายปีก็ถือว่าเพิ่มมาจากแบบแรกอยู่พอสมควร แต่ก็เป็นเหมือนการจัดงบหยอดกระปุกไว้สำหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเหมือนกัน

แผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ Petsurance Plus ราคาเบี้ยประกัน [บาท/ปี]
(แบบฝังไมโครชิพ)
ราคาเบี้ยประกัน [บาท/ปี]
(แบบไม่ได้ฝังไมโครชิพ)
แผน 114,31015,900
แผน 28,8209,800
แผน 3 6,0306,700
แผน 44,8605,400
แผน 54,0504,500

โดยในแต่ละแผน บริษัทผู้รับประกันภัยได้จัดเตรียมความคุ้มครองโดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
 4. ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก

เงินชดเชยเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

ตัวเลือกแผนประกัน
Petsurance Plus
รพส.ทองหล่อ
วงเงินเอาประกัน(บาท)
แผนที่ 110,000
แผนที่ 210,000
แผนที่ 310,000
แผนที่ 410,000
แผนที่ 510,000
Petsurance Plus วงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ตัวเลือกแผนประกัน
Petsurance plus 
รพส.ทองหล่อ
วงเงินรักษาพยาบาล
จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
แผนที่ 120,000
แผนที่ 210,000
แผนที่ 35,000
แผนที่ 43,000
แผนที่ 51,500
Petsurance Plus วงเงินรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย

ตัวเลือกแผนประกัน Petsurance plus รพส.ทองหล่อ วงเงินรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย(ต่อการรักษาแต่ละครั้ง) วงเงินสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
แผนที่ 120,000 สูงสุด 100,000 บาท
แผนที่ 210,000 สูงสุด 100,000 บาท
แผนที่ 35,000 สูงสุด 50,000 บาท
แผนที่ 43,000 สูงสุด 30,000 บาท
แผนที่ 51,500 สูงสุด 15,000 บาท
Petsurance Plus วงเงินรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย

ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก

ตัวเลือกแผนประกัน Petsurance รพส.ทองหล่อ วงเงินความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายบุคคลภายนอก
(บาท/ต่อครั้ง/ปี)
แผนที่ 110,000
แผนที่ 210,000
แผนที่ 310,000
แผนที่ 410,000
แผนที่ 510,000

ข้อยกเว้นการรับประกัน

ประกันภัยสุนัขและแมว Petsurance จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทั้ง Petsurance และ Petsurance Plus ไม่ให้ความคุ้มครองกับเรื่องดังต่อไปนี้

 1. การเสียชีวิตหรือการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 60 วันแรก (Waiting period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. ค่ารักษาพยาบาลหรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 3. การถูกฆ่าโดยเจตนา,ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
 4. โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง (ยึดตามประกาศกรมปศุสัตว์)
 5. ภาวะโรคขาดอาหาร,การจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ
 6. การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน การอยู่รวมกันในที่แออัด

ประกันสุนัข/แมวทองหล่อ สมัครยังไง

หากต้องซื้อประกันภัยสัตว์เลี้ยงของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สามารถทำได้ง่ายๆโดยนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าไปที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาไหนก็ได้ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนทำประกัน

หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆคือกรอกใบสมัคร,นำส่งเอกสาร,ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยง,จ่ายค่าเบี้ยประกัน และรอรับ SMS ยืนยันเริ่มความคุ้มครอง

การที่ต้องนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยก็เพื่อทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการทำประกันภัย แต่ในกรณีที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงท่านไหนอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีสาขาของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ก็สามารถตรวจสุขภาพที่คลินิกที่สะดวกแล้วนำผลส่งให้ รพส.ทองหล่อเพื่อดำเนินการสมัครทำประกันต่อไป(เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ลองติดต่อโรงพยาบาลดูก่อนครับ)

หลักเกณฑ์พิจารณาการรับประกันภัย

 1. สัตว์เลี้ยงมีอายุอยู่ระหว่าง 3 เดือน-7ปี
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่บาดเจ็บ,พิการ หรือเจ็บป่วย
 3. สัตว์เลี้ยงอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ได้รับการฉีดวัคซีน 5 โรคครบ
 5. สัตว์เลี้ยง 1 ตัวมีกรมธรรม์ได้มากสุด 1 ฉบับ
 6. มีไมโครชิพ(ถ้าเลือกทำประกันแบบฝังไมโครชิพ)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 1. ใบคำขอเอาประกันภัย(กรอกข้อมูลครบ)
 2. ใบตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง
 3. สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน
 4. หลักฐานการฝังไมโครชิพ(สำหรับแผนประกันแบบฝังไมโครชิพ)
 5. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง
 6. รูปถ่ายสัตว์เลี้ยง ไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยจะต้องมีรูปดังนี้
  1. หน้าตรง
  2. ด้านข้าง(ซ้าย/ขวา)
  3. ท้อง
  4. ตำหนิ(ถ้ามี)
  5. เต็มตัวด้านหน้า

ประกันภัยสุนัขและแมวจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อถือว่าเป็นอีกผลิตภัณฑ์ประกันภัยนึงที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพราะทางโรงพยาบาลก็มีความรู้ความชำนาญในการดูแลสุขภาพสัตว์เป็นอย่างดีและมีสาขาค่อนข้างเยอะ จึงทำให้สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวกและแบ่งเบาภาระทางค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปได้เยอะ

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำมารีวิวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับ หากใครที่สนใจอยากจะทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงก็ลองติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่างๆอีกที

ประกันภัยสุนัข แมว ทำดีไหม?
ประกันภัยสัตว์เลี้ยงคืออะไร? ทำดีมั้ย คุ้มครองอะไรบ้าง?

Related Posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save