รีวิวประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทยประกันภัย Cats & Dogs

ประกันภัยสุนัขจากเมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยสัตว์เลี้ยงจากเมืองไทยประกันภัย เป็นประกันภัยสัตว์เลี้ยงที่เสนอความคุ้มครองได้ครอบคลุมที่สุด มีข้อยกเว้นที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้รับประกันภัยสัตว์เลี้ยงเจ้าอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสัตว์เลี้ยงของเมืองไทยประกันภัยในปัจจุบันยังจำกัดอยู่แค่สุนัขและแมวเท่านั้นครับ แต่จุดเด่นของที่นี่คือรายการความคุ้มครองที่มากกว่าบริษัทผู้รับประกันภัยเจ้าอื่นๆ 

หากใครต้องการกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยงที่ครอบคลุมมากที่สุด ที่นี่อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

ราคาเบี้ยประกันภัยสัตว์เลี้ยงเมืองไทยประกันภัย

แผนความคุ้มครองประกันภัยสัตว์เลี้ยงของที่นี่จะแบ่งเป็น 2 แบบหลักคือ แบบมีไมโครชิพ กับแบบไม่มีไมโครชิพ โดยที่แต่ละแบบจะแบ่งระดับแผนความคุ้มครองออกเป็น 4 แผนตามระดับราคาเบี้ยประกัน

เบี้ยความคุ้มครองแบบมีไมโครชิพ

แผนความคุ้มครองแบบมีไมโครชิพ ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อปี ไล่ไปจนถึง 12,000 บาทต่อปีตามความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น

 • ราคาเบี้ยประกันสำหรับความคุ้มครองแบบมีไมโครชิพ
  • แผน 1 เบี้ยประกัน 12,000 บาท/ปี
  • แผน 2 เบี้ยประกัน   8,100 บาท/ปี
  • แผน 3 เบี้ยประกัน   5,200 บาท/ปี
  • แผน 4 เบี้ยประกัน   3,000 บาท/ปี

โดยที่แผนความคุ้มครองครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการฝังไมโครชิพด้วย(50%ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 250 บาท)

เบี้ยประกันความคุ้มครองแบบไม่มีไมโครชิพ

ส่วนแผนความคุ้มครองแบบไม่มีไมโครชิพ ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 3,200 บาทต่อไป ไปจนถึง 13,200 บาท ต่อปี

 • ราคาเบี้ยประกันสำหรับความคุ้มครองแบบมีไมโครชิพ
  • แผน 1 เบี้ยประกัน 13,200 บาท/ปี
  • แผน 2 เบี้ยประกัน   8,900 บาท/ปี
  • แผน 3 เบี้ยประกัน   5,600 บาท/ปี
  • แผน 4 เบี้ยประกัน   3,200 บาท/ปี

จากการหาข้อมูลในเว็บเมืองไทยประกันภัยมา ราคาเบี้ยประกันในแต่ละแบบอาจจะสูงกว่าบริษัทอื่นๆอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้ โดยเฉพาะแลกมาด้วยความคุ้มครองที่รอบด้าน

และถึงแม้ว่าจะเลือกเบี้ยประกันชนิดที่แพงที่สุด เมื่อเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนแล้วก็ยังอยู่ที่ไม่เกินเดือนละพันต้นๆ สามารถหยอดกระปุกได้

ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจเพราะอุบัติเหตุ,โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ การยอมลงทุนจ่ายเงินเดือนละพันนิดๆ แลกกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เราต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ๆโดยไม่ทันตั้งตัวถือเป็นทางเลือกที่ดี แถมยังช่วยในการบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ง่ายขึ้นอีกด้วย

คราวนี้เรามาดูกันว่าประกันภัยสัตว์เลี้ยงของเมืองไทย Cats & Dogs ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง น่าสนใจขนาดไหน

ประกันสุนัขเมืองไทย Cats & Dogs คุ้มครองอะไรบ้าง

จากที่หาข้อมูลมา ความคุ้มครองของประกันภัยสัตว์เลี้ยงจากเมืองไทยประกันภัยถือว่าครบมากที่สุดในบรรดาแผนความคุ้มครองจากบริษัทรับประกันภัยต่างๆ

ตั้งแต่การรักษาพยาบาลจากสาเหตุต่างๆ,การฉีดวัคซีน,การรักษาโรคผิวหนังหรือโรคจากพยาธิ,ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ โดยจะแบ่งตารางความคุ้มครองออกเป็น 2 แบบคือ 

 1. แบบไม่มีไมโครชิพ
 2. แบบมีไมโครชิพ

ซึ่งเจ้าของสัตว์สามารถเลือกได้ว่าจะฝังหรือไม่ฝังไมโครชิพ

และเพื่อความง่ายในการรีวิวและเปรียบเทียบระดับความคุ้มครองของแต่ละแผน เราจะจัดหมวดหมู่ความคุ้มครองออกเป็นเรื่องๆดังนี้

 1. คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากสาเหตุต่างๆ
 2. คุ้มครองการเสียชีวิต
 3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกรณีต่างๆ
 4. ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ
 5. ค่าฉีดวัคซีน
 6. การฝังไมโครชิพ(สำหรับแผนความคุ้มครองแบบมีไมโครชิพ)

ความคุ้มครองแบบไม่มีไมโครชิพ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

หากต้องพาสุนัขหรือแมวไปรักษาพยาบาลเนื่องมาจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ 

สาเหตุแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
อุบัติเหตุ30,00020,00010,0005,000
เจ็บป่วย3,000/ครั้ง
สูงสุด 15,000 บาทต่อปี
2,000/ครั้ง
สูงสุด 10,000 บาทต่อปี
1,000/ครั้ง
สูงสุด 5,000 บาทต่อปี
1,000/ครั้ง
สูงสุด 5,000 บาทต่อปี
พยาธิ,เห็บ,หมัด,ไร,เล็น,โรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังทุกชนิด 3,000/ครั้ง
สูงสุด 15,000 บาทต่อปี
2,000/ครั้ง
สูงสุด 10,000 บาทต่อปี
1,000/ครั้ง
สูงสุด 5,000 บาทต่อปี
1,000/ครั้ง
สูงสุด 5,000 บาทต่อปี
ตารางความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองการเสียชีวิต

ความคุ้มครองในกรณีที่สุนัขหรือแมวของท่านได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนเสียชีวิตในที่สุด

 • แผน 1 จ่ายเงินชดเชยการเสียชีวิต 5,000 บาท
 • แผน 2 จ่ายเงินชดเชยการเสียชีวิต 5,000 บาท
 • แผน 3 จ่ายเงินชดเชยการเสียชีวิต 5,000 บาท
 • แผน 4 ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงไปสร้างความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยให้วงเงินความคุ้มครองเป็นแบบต่อครั้งต่อปี

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก20,00015,00010,00010,000
ตารางความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องใช้โฆษณาหรือประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงในกรณีสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

ประเภทค่าใช้จ่าย แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
โฆษณา/ประกาศติดตามสัตว์เลี้ยงสูญหาย5,0003,0002,000
จัดงานศพ5,0003,0002,0002,000
ตารางความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ

คุ้มครองค่าฉีดวัคซีน

ครอบคลุมค่าฉีดวัคซีนตามประเภทโรคและตามกำหนดเวลามาตรฐานเฉพาะ แผน 1 เท่านั้นโดยให้วงเงินสูงสุด 500 บาทต่อปี

การฝังไมโครชิพ(สำหรับแผนความคุ้มครองแบบมีไมโครชิพ)

ไม่ครอบคลุม เนื่องจากเป็นแผนความคุ้มครองแบบไม่มีไมโครชิพ


ความคุ้มครองแบบมีไมโครชิพ

คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากสาเหตุต่างๆ

สาเหตุ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อุบัติเหตุ30,00020,00010,0005,000
เจ็บป่วย3,000/ครั้งสูงสุด 15,000 บาทต่อปี2,000/ครั้งสูงสุด 10,000 บาทต่อปี 1,000/ครั้งสูงสุด 5,000 บาทต่อปี 1,000/ครั้งสูงสุด 5,000 บาทต่อปี
พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็นโรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด3,000/ครั้งสูงสุด 15,000 บาทต่อปี2,000/ครั้งสูงสุด 10,000 บาทต่อปี 1,000/ครั้งสูงสุด 5,000 บาทต่อปี 1,000/ครั้งสูงสุด 5,000 บาทต่อปี
ตารางความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบมีไมโครชิพ

คุ้มครองการเสียชีวิต

ความคุ้มครองในกรณีที่สุนัขหรือแมวของท่านได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนเสียชีวิตในที่สุด

 • แผน 1 จ่ายเงินชดเชยการเสียชีวิต 5,000 บาท
 • แผน 2 จ่ายเงินชดเชยการเสียชีวิต 5,000 บาท
 • แผน 3 จ่ายเงินชดเชยการเสียชีวิต 5,000 บาท
 • แผน 4 ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกรณีต่างๆ

คุ้มครองความรับผิดของเจ้าของสัตว์เลี้ยงในกรณีที่สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยให้วงเงินความคุ้มครองเป็นแบบต่อครั้งต่อปี

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก20,00015,00010,00010,000
ตารางความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ

คุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องใช้โฆษณาหรือประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีศพ

ประเภทค่าใช้จ่าย แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
โฆษณา/ประกาศติดตามสัตว์เลี้ยงสูญหาย5,0003,0002,000-
จัดงานศพ5,0003,0002,0002,000
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ

คุ้มครองค่าฉีดวัคซีน

ครอบคลุมค่าฉีดวัคซีนตามประเภทโรคและตามกำหนดเวลามาตรฐานเฉพาะ แผน 1 เท่านั้นโดยให้วงเงินสูงสุด 500 บาทต่อปี

ครอบคุมค่าใช้จ่ายการฝังไมโครชิพ

ทางบริษัทผู้รับประกันภัยให้ความครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการฝังไมโครชิพ เป็นมูลค่า 50% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 250 บาท

ประกันภัยสุนัข แมว ทำดีไหม?

ประกันสุนัขเมืองไทย Cats & Dogs ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

ข้อยกเว้นในกรณีที่ประกันไม่จ่ายก็มีเหมือนกันครับ ข้อยกเว้นที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ได้แก่

 1. การเสียชีวิต,การบาดเจ็บ,การเจ็บป่วย ที่เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. การเสียชีวิตหรือการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาระหว่างที่ประกันยังไม่คุ้มครอง(waiting period)

ซึ่งดูแล้วก็น่าสนใจ เพราะข้อยกเว้นไม่ได้มีเยอะยิบย่อย แต่อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา ตามบริษัทผู้รับประกันภัย และก็คงจะต้องยึดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักครับ

และส่วนใหญ่ ข้อยกเว้นในการคุ้มครองที่หลายๆบริษัทมีคล้ายกันแต่อาจจะระบุไว้ในกรมธรรม์หรือในโบรชัวร์อีกทีก็คือ

 1. สัตว์เลี้ยงอยู่นอกราชอาณาจักรไทย
 2. สัตว์เลี้ยงถูกทำให้เสียชีวิตโดยเจตนา รวมถึงการวางยาและกลั่นแกล้ง
 3. สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
 4. อยู่ในสภาวะสงคราม
 5. สัตว์เลี้ยงเสียขีวิตจากโรคระบาด (บางบริษัทคุ้มครอง)
 6. สัตว์เลี้ยงป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย
 7. การรักษาพยาบาลจากการขนส่ง
 8. การรักษาพยาบาลในระหว่างระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง(Waiting period)
 9. การเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครอง(Waiting period) (บางบริษัท)
 10. โรคที่เกิดจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร หรือเล็น รวมถึงโรคผิวหนัง (บางบริษัท)

เพราะฉะนั้นก่อนจะตกลงทำประกันภัยกับเจ้าไหนก็คงจะต้องสอบถาม หรืออ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดอีกทีก่อน เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ระยะเวลารอคอย(Waiting Period)

Waiting period หรือระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองของประกันภัยสัตว์เลี้ยงชนิดนี้อยู่ที่ 60 วันหลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

เงื่อนไขการทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงกับเมืองไทยประกันภัย

ก่อนที่จะทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขหรือแมวของท่าน ก็จะต้องตรวจสอบก่อนว่าสุขภาพ,สภาพร่างกายสุนัขหรือแมวเหล่านั้นอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทจะรับทำประกันมั้ย

เงื่อนไขที่ระบุไว้บนเว็บไซต์มีดังนี้

 1. สัตว์เลี้ยงที่จะทำประกันภัยต้องมีอายุระว่าง 3เดือน-7ปี
 2. สุขภาพสมบูรณ์ ไม่พิการหรือเจ็บป่วย
 3. เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
 4. เลือกว่าจะทำประกันแบบมีหรือไม่มีไมโครชิพ

รายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยค่าฝังไมโครชิพให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งทางบริษัทจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายฝังไมโครชิพเฉพาะในกรณีที่ฝังไมโครชิพมาไม่เกิน 30 วันก่อนทำประกันภัย

และจากที่ดูในใบคำขอเอาประกัน(เอกสารประกอบเพื่อทำประกันภัย) จะเห็นว่ามีรายการการตรวจร่างกาย รวมถึงมีการซักประวัติสุขภาพด้วย รายการที่ระบุไว้ว่าจะต้องตรวจมีดังนี้

 1. สภาพผิวหนังและสภาพขน
 2. ความสมบูรณ์ของตา
 3. ความสมบูรณ์ของหู
 4. ความสมบูรณ์ของจมูก
 5. ความสมบูรณ์ของช่องปาก
 6. ความสมบูรณ์ของเต้านม
 7. ความสมบูรณ์ของอวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์
 8. สภาพอุจจาระและปัสสาวะ
 9. ความสมบูรณ์ของต่อมน้ำเหลือง
 10. ความสมบูรณ์ของเยื่อเมือกต่างๆ
 11. การทำงานของหัวใจ
 12. การทำงานของระบบหายใจ

รายการซักถามประวัติสุขภาพ เช่น

 1. มีจ้ำเลือดตามตัวหรือเลือดไหลออกจมูกหรือไม่
 2. ภาวะท้องมาน
 3. ลักษณะของสีอุจจาระที่ผ่านมา
 4. ลักษณะของสีปัสสาวะที่ผ่านมา
 5. ประวัติการหยดยาเพื่อป้องกันเห็บ,หมัด,ไรหรือประวัติการฉีดยาป้องกันหนอนหัวใจ
 6. ประวัติการไอของสัตว์เลี้ยงที่จะทำประกัน
 7. การทำหมัน และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 8. ลักษณะที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงที่จะเอาประกัน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ใบคําขอเอาประกันภัย 
 2. เอกสารประกอบเพื่อทําประกันภัย กรมธรรมประกันภัยสัตวเลี้ยง แผนประกันภัยเมืองไทย Cats & Dogs 
 3. สําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน 
 4. หลักฐานในการฝังไมโครชิพ (สําหรับสัตวเลี้ยงที่ไดรับการฝังไมโครชิพมาแล้ว) สําหรับแบบที่ 1 รับประกันภัยแบบมีไมโครชิพ 
 5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของสัตวเลี้ยง 
 6. รูปถายของสัตวเลี้ยง รวมถึงรูปถายที่แสดงจุดเด่น (ตําหนิ) ของสัตวเลี้ยงนั้น ต้องเป็นรูปถ่ายที่มีอายุไม่เกิน 2 สัปดาห์

การถ่ายรูปสัตว์เลี้ยง จะต้องถ่ายให้ครบทุกรูปตามที่ระบุไว้ดังนี้

 1. รูปหน้าตรง
 2. รูปเต็มตัวด้านหน้า
 3. รูปด้านข้าง ทั้งซ้ายและขวา
 4. รูปท้อง
 5. รูปตำหนิหรือจุดเด่นของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย

เท่าที่หาข้อมูลเพื่อทำประกันภัยสุนัขมา ความคุ้มครองของเมืองไทยประกันภัยดูน่าสนใจมากๆ เพราะครอบคลุมหลายๆเรื่อง รวมถึงเรื่องที่บริษัทอื่นไม่มี

แต่ข้อมูลที่นำมารีวิวนี้ก็เป็นเพียงแค่การรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบส่วนตัวเกี่ยวกับการทำประกันสุนัข โดยอยากจะหาแผนความครอบคลุมที่เหมาะและคุ้มค่าที่สุด รวมถึงวิธีการเตรียมตัว เตรียมเอกสารในการทำประกันสัตว์เลี้ยง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทประกันภัยหรือชี้นำ ชี้ช่องให้ใครไปทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงกับบริษัทที่นำมารีวิวนะครับ 

เพราะฉะนั้น รายละเอียด,เงื่อนไข,ข้อยกเว้น รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยระบุ และก็จะต้องยึดสิ่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละคนเป็นหลัก

Related Posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save