ประกันมะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว Cigna

ประกันโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นของที่ไหน ทำติดไว้ก็ถือเป็นเรื่องดีครับ เพราะนอกจากจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะมีการคืนเงินกลับมาเมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในประกันได้ครบตามสัญญา หรือบางเจ้าอาจจะคืนเร็วกว่านั้น ทำให้เราไม่ได้เสียเงินเปล่าแม้จะไม่ป่วย

โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิต และที่แย่ก็คือคนส่วนใหญ่ที่ป่วยเป็นมะเร็งก็มักจะเป็นกันโดยไม่รู้ตัว

เมื่อมีอาการหรือตรวจพบโรคก็อาจจะเจอว่าเป็นมาซักระยะนึงแล้ว สาเหตุอาจจะมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การกินอาหาร หรือพันธุกรรม 

แต่ไม่ว่าจะป่วยจากสาเหตุอะไรก็ตาม สุดทายแล้วเราก็จะต้องเข้ารับการรักษาตัวซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อเราป่วยเป็นโรคร้ายแรงส่วนใหญ่แล้วจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลานาน ยาก็จะต้องเป็นยาเฉพาะ และมักตามมาด้วยค่ารักษาพยาบาลที่แพงแสนแพง

ซึ่งการจะจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้เราก็ควรจะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ตอนที่ยังไม่ได้ป่วย เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะเกิดป่วยเป็นโรคมะเร็งเมื่อไหร่ การทำประกันโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงอื่นๆไว้ เป็นสิ่งที่ควรจะทำ 

ประกันมะเร็ง ไม่เคลมมีคืน(คืนเร็วอีกซะด้วย)

ประกันโรคมะเร็ง ไม่เคลมคืนเร็ว แผนประกันโรคมะเร็งของ Cigna เท่าที่หาข้อมูลมาเป็นอีก 1 แผนที่น่าสนใจมากๆครับ

เพราะประกันโรคร้ายแรงไม่เคลมมีคืนส่วนใหญ่แล้วจะต้องส่งเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง(อาจจะซัก 10-20 ปี) แล้วอยู่จนครบสัญญาถึงจะมีการคืนเงิน

แต่ด้วยแผนนี้ ด้วยชื่อว่าไม่เคลมคืนเร็ว ก็คืนเร็วสมชื่อครับ เหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง เพราะในบางแผนการคุ้มครองจะมีการคืนเงินเป็นจำนวน 15% ของเบี้ยประกันที่จ่ายในทุกๆ 2 ปี หากตรวจไม่พบโรคมะเร็ง   


ทำประกันแล้ว อย่าลืมศึกษาการลงทุนให้เงินทำงานสร้างความมั่งคั่งกันด้วยครับ


สิทธิประโยชน์และราคาเบี้ยประกันโรคมะเร็ง Cigna ไม่เคลมคืนเร็ว

ประกัน Cigna ดีไหม?

ประกันโรคมะเร็งไม่เคลมคืนเร็วจาก Cigna นี้มีเสนอทั้งหมด 7 แผนความคุ้มครองครับ แล้วแต่ว่าราจะสะดวกกับแผนไหน เลือกตามความเหมาะสมกับตัวเองได้เลย

โดยสำหรับแผนความคุ้มครองสูงสุด Cigna ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งสูงสุดถึง 2,600,000 บาท และมีเงินชดเชยรายได้อีก 50,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

แถมทุกๆ 2 ปีจะได้เงินคืนเป็นจำนวน 15% ของเบี้ยประกันที่จ่ายไปหากไม่มีการเคลมเกิดขึ้น เราลองมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละแผนให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง

แผน 1

ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว (แผน 1)ความคุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันรายเดือน(ช่วงอายุประมาณ 31-35 ปี)230 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม200,000 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะลุกลาม200,000 บาท
การคืนเบี้ยประกันพิเศษในกรณีที่ไม่มีการเคลมคืน 15%ของเบี้ยประกันที่จ่ายไป ทุกๆ 2 ปี
บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์มี
ความคุ้มครองเสริม(มะเร็งระยะลุกลาม)
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน
(12 เดือน)
10,000 บาท/เดือน
ความคุ้มครองประกันมะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว Cigna แผน 1

แผน 2

ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว (แผน 2)ความคุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันรายเดือน(ช่วงอายุประมาณ 31-35 ปี)350 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม300,000 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะลุกลาม300,000 บาท
การคืนเบี้ยประกันพิเศษในกรณีที่ไม่มีการเคลมคืน 15%ของเบี้ยประกันที่จ่ายไป ทุกๆ 2 ปี
บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์มี
ความคุ้มครองเสริม(มะเร็งระยะลุกลาม)
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน
(12 เดือน)
15,000 บาท/เดือน
ความคุ้มครองประกันมะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว Cigna แผน 2

แผน 3

ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว (แผน 3)ความคุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันรายเดือน(ช่วงอายุประมาณ 31-35 ปี)470 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม400,000 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะลุกลาม400,000 บาท
การคืนเบี้ยประกันพิเศษในกรณีที่ไม่มีการเคลมคืน 15%ของเบี้ยประกันที่จ่ายไป ทุกๆ 2 ปี
บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์มี
ความคุ้มครองเสริม(มะเร็งระยะลุกลาม)
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน
(12 เดือน)
20,000 บาท/เดือน
ความคุ้มครองประกันมะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว Cigna แผน 3

แผน 4

ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว (แผน 4)ความคุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันรายเดือน(ช่วงอายุประมาณ 31-35 ปี)580 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม500,000 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะลุกลาม500,000 บาท
การคืนเบี้ยประกันพิเศษในกรณีที่ไม่มีการเคลมคืน 15%ของเบี้ยประกันที่จ่ายไป ทุกๆ 2 ปี
บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์มี
ความคุ้มครองเสริม(มะเร็งระยะลุกลาม)
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน
(12 เดือน)
25,000 บาท/เดือน
ความคุ้มครองประกันมะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว Cigna แผน 4

แผน 6

ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว (แผน 5)ความคุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันรายเดือน(ช่วงอายุประมาณ 31-35 ปี)820 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม700,000 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะลุกลาม700,000 บาท
การคืนเบี้ยประกันพิเศษในกรณีที่ไม่มีการเคลมคืน 15%ของเบี้ยประกันที่จ่ายไป ทุกๆ 2 ปี
บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์มี
ความคุ้มครองเสริม(มะเร็งระยะลุกลาม)
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน
(12 เดือน)
30,000 บาท/เดือน
ความคุ้มครองประกันมะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว Cigna แผน 6

แผน 8

ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว (แผน 6)ความคุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันรายเดือน(ช่วงอายุประมาณ 31-35 ปี)1,050 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม900,000 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะลุกลาม900,000 บาท
การคืนเบี้ยประกันพิเศษในกรณีที่ไม่มีการเคลมคืน 15%ของเบี้ยประกันที่จ่ายไป ทุกๆ 2 ปี
บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์มี
ความคุ้มครองเสริม(มะเร็งระยะลุกลาม)
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน
(12 เดือน)
45,000 บาท/เดือน
ความคุ้มครองประกันมะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว Cigna แผน 8

ทำประกันไว้แล้ว อย่าลืมรักษาสุขภาพและทำร่างกายให้แข็งแรง สมส่วนอยู่เสมอด้วยนะครับ


แผน 9

ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว (แผน 7)ความคุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันรายเดือน(ช่วงอายุประมาณ 31-35 ปี)1,170 บาท
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม1,000,000
คุ้มครองโรคมะเร็งในระยะลุกลาม1,000,000
การคืนเบี้ยประกันพิเศษในกรณีที่ไม่มีการเคลมคืน 15%ของเบี้ยประกันที่จ่ายไป ทุกๆ 2 ปี
บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์มี
ความคุ้มครองเสริม(มะเร็งระยะลุกลาม)
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน
(12 เดือน)
50,000 บาท/เดือน
ความคุ้มครองประกันมะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว Cigna แผน 9

แต่ถ้าหากใครยังไม่พร้อมจ่ายเงินทำประกันสุขภาพ หรือประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติม ก็อย่าลืมศึกษาสิทธิหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลอะไรได้บ้างนะครับ คอรบคลุมไม่น้อยเลยล่ะ

ประกันโรคมะเร็งไม่เคลมคืนเร็วจากซิกน่า(Cigna) เป็นประกันโรคร้ายแรงที่มาในมิติใหม่ สามารถช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงของชีวิตคุณให้พร้อมที่จะเผชิญกับโรคร้ายแรงได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน

เพราะแต่ละแผนความคุ้มครองนั้นถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทุกๆคน และครอบคลุมโรคในทุกระยะ แถมยังมีความคุ้มครองเสริมเป็นการชดเชยรายได้ต่อเดือนของครอบครัวในกรณีที่เป็นมะเร็งในระยะลุกลาม พร้อมกับการคืนผลประโยชน์ในทุกๆ 2 ปีหากไม่มีการเคลม

แถมเบี้ยประกันก็ไม่ได้แพงมากนัก และอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่า โรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของโรคร้ายแรงและอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิต ที่สำคัญใช้เวลาและมีค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างแพง และสามารถเป็นมะเร็งได้โดยที่ไม่รู้ตัว

เพราะฉะนั้น เลือกทำประกันมะเร็งที่เหมาะกับคุณไว้ซักอันน่าจะเป็นการแบ่งเบาภาระความเสี่ยงในชีวิตได้มากเลยทีเดียวครับ

หมายเหตุ:รีวิวนี้เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันมะเร็งโดยส่วนตัว ซึ่งข้อความ,เงื่อนไข,ข้อกำหนดหรือผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับการรับประกันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามแต่นโยบายของบริษัทผู้รับประกัน

Related Posts

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save