ค่า NAV กองทุนรวมคืออะไร?

ค่า NAV ของกองทุนรวม คืออะไร

ค่า NAV คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมกับผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนจะได้รับ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) หักออกด้วย ค่าใช้จ่ายของกองทุนและหนี้สินของกองทุน 

คำว่า NAV ย่อมาจาก “Net Asset Value” หรือแปลเป็นไทยว่า “ทรัพย์สินสุทธิ” นั่นเองครับ

ตัวเลข NAV จะเป็นตัวสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกองทุนนั้นๆ แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือบอกว่ากองทุนนั้นถูก หรือแพง และไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เราจะใช้ตัดสินใจว่ากองทุนนั้นน่าซื้อหรือไม่

เพราะการจะเลือกซื้อกองทุนใดซักกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะเพื่อสร้างผลตอบแทน หรืออยากจะใช้เพื่อประหยัดภาษี มีปัจจัยมากกว่าการดูและเปรียบเทียบ NAV 

เราควรจะเข้าใจพื้นฐานว่ากองทุนรวมคืออะไร และ ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อราคากองทุนรวมกองนั้นๆที่เราสนใจ และยังมีรายละเอียดอื่นๆที่ต้องพิจารณาอีกพอสมควรครับ

ข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องใช้เพื่อศึกษาและตัดสินใจทุกอย่างสามารถหาดูได้จากเอกสารที่เรียกว่า Fund Fact Sheet(หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ด้วยความที่กองทุนรวมนั้นแตกต่างจากหุ้น เพราะว่ากองทุนรวมเป็นการรวบรวมเงินจากนักลงทุนมารวมกันแล้วนำไปลงทุนกับทรัพย์สินต่างๆ หลายๆประเภท

เช่น ผู้จัดการกองทุนอาจจะนำเงินไปลงทุนในหุ้นหลายๆตัว รวมถึงลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆด้วย

การที่จะกำหนดราคาของกองทุนรวมจึงไม่สามารถทำได้ตรงๆแบบหุ้นตัวเดี่ยวๆครับ จึงต้องนำมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองทั้งหมดมาคิดรวมกันเป็น “สินทรัพย์สุทธิ หรือ NAV” นั่นเอง

ค่า NAV จะถูกคำนวณโดย บลจ.ที่ขายกองทุนให้เรา และประกาศให้ได้รับทราบเป็นประจำ โดยค่า NAV สำหรับกองทุนเปิดจะถูกประกาศทุกวันที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุน แต่สำหรับกองทุนปิด ค่า NAV จะถูกประกาศในทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์


สูตรการคำนวณ NAV ง่ายๆ ก็คือ 

NAV(สินทรัพย์สุทธิ)= (มูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่+เงินสดที่มีในกองทุน)-(หนี้สิน+ค่าใช้จ่ายของกองทุน)

เมื่อเรารู้แล้วว่า ค่า NAV มันถูกคิดคำนวณมายังไง มีอะไรเป็นปัจจัยบ้างที่จะทำให้กองทุนแต่ละกองทุนมีค่า NAV ของตัวเอง

คำถามต่อไปก็คือ

จะเอาค่า NAV มาช่วยตัดสินใจเลือกกองทุนยังไงดี?


เวลาที่บลจ.ประกาศค่า NAV ออกมา จะประกาศเป็นตัวเลขที่เรียกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หรือเรียกสั้นๆว่า “NAV ต่อหน่วย”

ซึ่ง NAV ต่อหน่วยก็คือ การเอามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ที่คำนวณได้ในแต่ละครั้ง มาหารด้วยจำนวณหน่วยลงทุนที่ขายออกไปแล้ว

มูลค่าหน่วยลงทุน(NAVต่อหน่วย) = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)/จำนวณหน่วยลงทุนที่ขายไปแล้ว


ตัวเลข NAV นอกจากจะทำให้เรารู้มูลค่าที่แท้จริงของกองทุนแล้ว ยังแสดงถึงราคาซื้อ และราคาขายคืนอีกด้วยครับ

เวลาจะซื้อหรือจะขายกองทุน หลายๆคนอาจจะเห็นหัวตารางเขียนว่า “NAV offer” หรือ “NAV Bid” 

NAV Offer คืออะไร?

NAV Offer คือมูลค่าต่อหน่วยลงทุนที่ บลจ. จะขายให้เรา (มูลค่าต่อหน่วย)

NAV Bid คืออะไร?

NAV Bid คือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เราจะสามารถขายกองทุนคืนให้ บลจ.และได้เงินสดกลับมา

ถ้าเราลงทุนไปซักกระยะนึงแล้ว และเราสามารถขายคืนกองทุนรวมด้วยราคามากกว่าที่เราซื้อ นั่นแปลว่าเรากำไร แต่ถ้าเราขายไปในราคาที่ถูกกว่าตอนซื้อ ก็แปลว่าเราขาดทุนนั่นเองครับ


NAV T+2 คืออะไร?

NAV T+1 หรือ T+2 มักจะเจอในกองทุนที่มีการนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

ซึ่งส่วนใหญ่กองทุนประเภทนี้อาจจะไม่สามารถทำการคำนวณและประกาศ ค่า NAV ณ เวลาสิ้นวันทำการได้เหมือนกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศ

เนื่องจากมีความต่างกันทางด้านเวลาทำการของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ(Time Zone)

ด้วยสาเหตุนี้เอง บลจ.สามารถขอผ่อนผันกับ กลต. ในการประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน,ราคาขาย และราคารับซื้อคืนได้

ยกตัวอย่างเช่น NAV T+2 ก็คือ บลจ.จะคำนวณ NAV ภายใน 1 หรือ 2 วันทำการถัดไป

ค่า NAV บอกอะไรเรา?

จริงๆแล้วค่า NAV เป็นตัวเลขที่บอกได้เพียงแค่มูลค่าที่แท้จริงของกองทุนรวมกองนั้นๆ และนำมาใช้เพื่อเป็นราคาในการแสดง ราคาซื้อ และราคาขายคืน เท่านั้นล่ะครับ

ถึงแม้ว่าค่า NAV จะช่วยบอกผลการดำเนินงานของกองทุนคร่าวๆได้อยู่บ้าง แต่โดยละเอียดแล้วไม่สามารถนำมาใช้ประเมิณผลการดำเนินงานของกองทุนได้แม่นยำเท่าไหร่นัก

สาเหตุเพราะปัจจัยที่มีผลต่อราคา NAV มีหลายอย่างและอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นเลือกลงทุนเสมอไป  

เราจึงไม่สามารถตัดสินใจเลือกกองทุนจากการดู NAV อย่างเดียวได้ ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วย

แต่เราสามารถสังเกตุผลงานและศักยภาพคร่าวๆของกองทุนรวมได้อย่างหนึ่งจากค่า NAV นะครับ

คือถ้ากองทุนใดก็ตาม ที่มีค่า NAV ต่ำกว่า 10 บาท แปลว่ามีผลงานการลงทุนที่ไม่ดีนัก เพราะกองทุนรวมในไทยจะใช้ราคา NAV = 10 บาท ในวันแรกที่เปิดกองทุนนั่นเอง

เพราะฉะนั้น ถ้าเจอว่าราคา NAV ของกองทุนไหนที่มีราคาต่ำกว่า 10 บาท เราสามารถประเมิณได้คร่าวๆเลยว่ากองทุนนั้นมีผลการดำเนินงานที่แย่ลง  จะต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณามากขึ้น

การเลือกซื้อกองทุนรวม ไม่สามารถตัดสินใจจากราคาสูงหรือต่ำของ NAV ได้ครับ

เพราะ NAV ไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานหรือความน่าลงทุนในกองทุนนั้นซักเท่าไหร่ เพราะบางทีการดูค่า NAV อย่างเดียวอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ เช่น

  1. กองทุนปันผลดีแต่ค่า NAV ต่ำ
  2. กองทุนศักยภาพดีแต่ NAV ต่ำ
  3. ค่า NAV สูงเพราะไม่มีปันผล

กองทุนปันผลดี แต่ NAV ต่ำ

บางกองทุนที่มี NAV ต่ำๆ อาจจะเป็นกองทุนปันผลที่ทำผลงานได้ดี ปันผลสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนได้ตามเป้า แต่เพิ่งมีการปันผลออกไปทำให้จำนวนเงินสดลดลงก็ได้ ค่า NAV จึงต่ำ

กองทุนเกิดใหม่ศักยภาพดี แต่ NAV ต่ำ

บางกองทุนที่เพิ่งเกิดใหม่ มีศักยภาพดีมาก แต่ยังไม่ได้มีเวลาสร้างผลตอบแทนให้เห็นได้มากนัก ก็อาจจะมีราคา NAV ต่ำ

กองทุน NAV สูงแต่ไม่ปันผล

บางกองทุนที่มี NAV สูง อาจจะเป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการปันผล ถ้าเราอยากลงทุนในกองทุนปันผลก็คงจะไม่ตรงกับจุดประสงค์ของเราเท่าไหร่นัก

และมีอีกหลายๆปัจจัยอย่างอื่นที่มีผลต่อราคา NAV ครับ

สรุปคือ “NAV” เป็นตัวบอกมูลค่าของกองทุนนั้นๆ และ “NAV ต่อหน่วย” นำมาใช้กำหนด ราคาซื้อ,มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสะท้อนผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างคร่าวๆเท่านั้น

ซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วค่า NAV ไม่ได้ช่วยรับประกันว่าเราจะทำกำไรหรือขาดทุน เพียงแต่เป็นตัวบอกโดยสรุปว่ากองทุนนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าไหร่

การตัดสินใจซื้อกองทุนควรจะพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น จำนวณหน่วยลงทุนที่เราต้องการจะถือ,ผลการดำเนินงานในอดีต,นโยบายการลงทุน,แนวโน้มที่เกี่ยวข้อง,อายุของกองทุน รวมไปถึงฝีมือของผู้จัดการกองทุน มากกว่าดู NAV อย่างเดียว

เพราะ NAV ต่ำๆไม่ได้แปลว่าถูก และ NAV สูงๆก็ไม่ได้แปลว่าแพงเสมอไปครับ

Related Posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save