ซื้อกองทุนรวมที่ไหนดี 2564

ซื้อกองทุนรวมที่ไหนได้บ้าง| 3 ช่องทางซื้อขายกองทุน 2564

สำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นสนใจลงทุนในกองทุนรวม คงจะงงไม่น้อยว่าจะซื้อกองทุนรวมที่ไหนได้บ้าง หรือควรจะซื้อกองทุนรวมที่ไหนดีใช่มั้ยครับ เพราะมีบริษัทที่ทำหน้าที่ซื้อขายกองทุนเต็มไปหมด และมีหลายประเภท เรามาดูกันครับว่า  ช่องทางหลักๆในการซื้อขายกองทุนรวม มีอะไรบ้าง

3 ช่องทางซื้อขายกองทุนรวม

หลังจากที่เราตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อกองทุนไหนดี เราก็มาถึงขั้นตอนที่จะต้องไปหาที่เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมแล้วครับ ในประเทศไทย มีช่องทางหลักๆอยู่ 3 ช่องทางที่จะซื้อขายกองทุนรวมครับ คือ

 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)
 2. สถาบันการเงินที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน(โบรกเกอร์กองทุนรวม หรือ Selling Agent)
 3. เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น(E-open account)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.)

บลจ.เหล่านี้จะเป็นคนที่จัดตั้งกองทุนรวมขึ้นมาและเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปนั่นเองครับ โดยบลจ.จะมีทั้งแบบที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร(Bank) และ Non-Bank โดยส่วนใหญ่แล้วหากเราเปิดบัญชีซื้อขายกับ บลจ.ก็จะสามารถซื้อขายได้เฉพาะกองทุนที่เป็นของ บลจ.นั้นๆได้เท่านั้น

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (ABERDEEN)
บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)
บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด(ASSETFUND)
บลจ. บัวหลวง จำกัด (BBLAM)
บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด(BCAP)
บลจ. อินโนเทค จำกัด (IAM)
บลจ. กสิกรไทย จำกัด(KAsset)
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด(KKPAM)
บลจ. กรุงศรี จำกัด (KSAM)
บมจ. บลจ. กรุงไทย (KTAM)
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(LHFUND)
บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด(MAMT)
บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี(MFC)
บลจ. วรรณ จำกัด(ONEAM)
บลจ. ฟิลลิป จำกัด
บลจ. พรินซิเพิล จำกัด (PRINCIPAL)
บลจ. เรนเนสซานซ์ จำกัด
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด(SCBAM)
บลจ. ทาลิส จำกัด(TALISAM)
บลจ. ธนชาต จำกัด(TFUND)
บลจ. ทิสโก้ จำกัด(TISCOAM)
บลจ. ทหารไทย จำกัด (TMBAM)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM)
บลจ. วี จำกัด (WEASSET)


สถาบันการเงินที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน(โบรกเกอร์กองทุนรวม หรือ Selling Agent)

สถาบันการเงินเหล่านี้ จะเป็นผู้ทำหน้าที่นำหน่วยลงทุนจากกองทุนที่ บลจ.จัดตั้งขึ้นมา นำมาเสนอขายให้นักลงทุน ซึ่งในสมัยนี้ส่วนใหญ่บริษัทนายหน้าเหล่านี้สามารถขายหน่วยลงทุนจากหลายๆ บลจ. ให้แก่ผู้ลงทุนได้แล้ว ทำให้นักลงทุนที่สนใจกองทุนจากหลายๆ บลจ. มีความสะดวก ไม่ต้องไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์หลายๆที่

และข้อดีอีกข้อของการลงทุนผ่านโบรกเกอร์ก็คือมีบริการในเรื่องของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆ เป็นข้อมูลช่วยเราในการตัดสินใจ แต่จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่มีสาขาไม่มากเท่าธนาคาร จึงทำให้เวลาที่ลูกค้ามีปัญหาหรือจะสอบถามอะไร การติดต่อส่วนใหญ่จะเป็นทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ซะมากกว่า

โบรกเกอร์กองทุนรวม หรือที่เรียกว่า Selling Agent ยังแบ่งย่อยได้อีกเป็น 3 ประเภทครับ

 1. บริษัทหลักทรัพย์
 2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
 3. ธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัท หรือบริษัทในเครือของ บลจ. แต่มีหน้าที่สามารถทำการซื้อ/ขาย หน่วยลงทุนได้ด้วย และก็สามารถซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. อื่นได้เหมือนกัน

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้ จะไม่ได้เป็นคนที่จัดตั้งกองทุนขึ้นมา แต่จะมีหน้าที่เป็นนายหน้า ซื้อ/ขาย หน่วยลงทุนเท่านั้นครับ

บริษัท แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด
บริษัท โรโบเวลธ์ จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลธ์ จำกัด
บริษัท 1เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
บริษัท เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

ธนาคาร

น่าจะเป็นหน่วยงานที่คุ้นเคยกันดีที่สุด สำหรับคนส่วนใหญ่ เพราะเข้า-ออก ธนาคารกันเป็นประจำอยู่แล้ว และมีข้อดีตรงที่มีสาขาเยอะ ติดต่อทำเรื่อง แก้ปัญหาต่างๆได้ง่าย แต่ข้อจำกัดก็คือ หลายๆธนาคารอาจจะไม่สามารถซื้อกองทุนข้าม บลจ.ได้ ต้องซื้อในกองทุนของ บลจ.ที่เป็นเครือข่ายของธนาคารนั้นๆเท่านั้น (แต่หลายๆธนาคารสามารถซื้อกองทุนข้าม บลจ.ได้แล้วนะครับ ลองติดต่อสอบถามพนักงานดู ว่าสามารถซื้อกองทุนของ บลจ.ที่ท่านสนใจได้มั้ย)

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)


เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมออนไลน์(e-Open account) ผ่าน App

หากใครที่สะดวกกับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ อยากเริ่มลงทุนในกองทุนรวมแต่ไม่อยากเสียเวลาไปติดต่อ ธนาคา,บลจ.หรือนายหน้าต่างๆ ก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมออนไลน์ได้ครับ ง่าย สะดวก และรวดเร็วมาก ไม่ต้องส่งเอกสาร อยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดบัญชีได้ 

โดย App เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริการจาก บลจ.หรือนายหน้าซื่้อขายกองทุนนั่นแหละครับ ซึ่ง 9 App ที่เรานำมานี้สามารถเชื่อถือได้เพราะเป็น App จากสถาบันการเงินซื้อขายกองทุนรวมที่ Settrade ประกาศออกมา ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก และที่สำคัญคือปลอดภัย เชื่อถือได้

 1. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
 2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แม้ว่าในยุค 2021 นี้จะมีการเข้ามาของสินทรัพย์ดิจิทัล(Digital Asset) การเลือกลงทุนในกองทุนรวมก็ยังถือเป็นทางเลือกนึงที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหัดลงทุนครับ เพราะเป็นการลงทุนที่สามารถเลือกลงทุนตามความเสี่ยงให้เหมาะกับตัวเองได้ สามารถลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำก็ได้ หรือจะเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงก็ได้ ถ้าหากเริ่มมีความชำนาญแล้วค่อยขยับไปลงทุนในทรัพย์สินชนิดอื่นก็ไม่สาย

Related Posts