ออฟฟิศซินโดรม|รักษาฟรีด้วยประกันสังคม

สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับคนทำงานหลายๆคนหลังจากทำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งก็คือ โรคจากการทำงาน,อาการบาดเจ็บต่างๆ

หรือบางคนอาจจะเรียกกันติดปากว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นเองครับ เช่น ปวดคอ,ปวดหลัง,ปวดเอว,และอื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนที่นั่งทำงานในออฟฟิศ แต่จริงๆแล้วยังมีโรคอีกหลายชนิดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานในลักษณะอื่นๆ

ประกันสังคมก็ได้เข้ามาช่วยรองรับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นกับพนักงานโดยได้ตั้งคลีนิคโรคจากการทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ 

โรคจากการทำงาน สิทธิประกันสังคม มีอะไรบ้าง

กองทุนเงินทดแทนประกันสังคมได้กำหนดโรคจากการทำงานไว้หลักๆ คือ

 1. โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี
 2. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
 3. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ
 4. โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
 5. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
 6. โรคระบบกล้ามเนื้อและโครสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
 7. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการทำงาน
 8. โรคอื่นๆซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน

บทความเกี่ยวกับประกันสุขภาพอื่นๆ


โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน

โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เป็นโครงการที่สำนักงานประกันสังคมจัดตั้งขึ้นร่วมกับสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ เพื่อดูแลรักษาลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ

ด้วยการตรวจรักษา วินิฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยให้ลูกจ้างที่มีความสงสัยว่าได้รับความเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานสามารถเข้ารับบริการได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน (ประกันสังคม)

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน : ภาคกลาง

จังหวัดชื่อโรงพยาบาล
กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สมุทรปราการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สมุทรสาครโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
สมุทรสงครามโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
พระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
สระบุรีโรงพยาบาลสระบุรี
สระบุรีโรงพยาบาลพระพุทธบาท
ปทุมธานีโรงพยาบาลปทุมธานี
นครนายกโรงพยาบาลนครนายก
นครปฐมโรงพยาบาลนครปฐม
นนทบุรีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สิงห์บุรีโรงพยาบาลสิงห์บุรี
สิงห์บุรีโรงพยาบาลอินทร์บุรี
อ่างทองโรงพยาบาลอ่างทอง
ลพบุรีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
สุพรรณบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
สุพรรณบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
ราชบุรีโรงพยาบาลราชบุรี
ราชบุรีโรงพยาบาลโพธาราม
กาญจนบุรีโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เพชรบุรีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลหัวหิน
คลินิกโรคจากการทำงานในจังหวัดภาคกลาง

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน : ภาคตะวันออก

จังหวัดชื่อโรงพยาบาล
ชลบุรีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรีโรงพยาบาลชลบุรี
ชลบุรีโรงพยาบาลพานทอง
ระยองโรงพยาบาลระยอง
ระยองโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ระยองโรงพบยาบาลบ้านฉาง
ระยองโรงพยาบาลแกลง
ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลพุทธโสธร(เมืองฉะเชิงเทรา)
จันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
ปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
สระแก้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
สระแก้วโรงพยาบาลอรัญประเทศ
ตราดโรงพยาบาลตราด
สมุทรปราการสถาบันราชประขาสมาสัย(รพ.พระประแดง)
สมุรปราการโรงพยาบาลบางพลี
สมุทรปราการโรงพยาบาลสมุทรปราการ
คลินิกโรคจากการทำงานในจังหวักภาคตะวันออก

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน : ภาคเหนือ

จังหวัดชื่อโรงพยาบาล
เชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่โรงพยาบาลนครพิงค์
ลำปางโรงพยาบาลลำปาง
ลำปางโรงพยาบาลแม่เมาะ
ลำปางโรงพยาบาลห้างฉัตร
เชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เชียงรายโรงพยาบาลแม่จัน
น่านโรงพยาบาลน่าน
น่านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
พะเยาโรงพยาบาลพะเยา
แพร่โรงพยาบาลแพร่
แม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ลำพูนโรงพยาบาลลำพูน
อุตรดิตถ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ตากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ตากโรงพยาบาลแม่สอด
สุโขทัยโรงพยาบาลสุโขทัย
สุโขทัยโรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัยโรงพยาบาลสวรรคโลก
พิจิตรโรงพยาบาลพิจิตร
นครสวรรค์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
อุทัยธานีโรงพยาบาลอุทัยธานี
ชัยนาทโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
กำแพงเพชรโรงพยาบาลกำแพงเพชร
เพชรบูรณ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
คลินิกโรคจากการทำงานในจังหวัดภาคเหนือ

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดชื่อโรงพยาบาล
ขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่น
ขอนแก่นโรงพยาบาลสิรินธร
กาฬสินธุ์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
มหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคาม
ร้อยเอ็ดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อุดรธานีโรงพยาบาลอุดรธานี
อุดรธานีโรงพยาบาลกุมภวาปี
อุดรธานีโรงพยาบาลบ้านผือ
อุดรธานีโรงพยาบาลอุดรธานี
นครพนมโรงพยาบาลนครพนม
เลยโรงพยาบาลเลย
สกลนครโรงพยาบาลสกลนคร
สกลนครโรงพยาบาลวานรนิวาส
หนองคายโรงพยาบาลหนองคาย
นครราชสีมาโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
นครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อุบลราชธานีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานีโรงพยาบาลวารินชำราบ
มุกดาหารโรงพยาบาลมุกดาหาร
ยโสธรโรงพยาบาลยโสธร
ศรีสะเกษโรงพยาบาลศรีสะเกษ
อำนาจเจริญโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
หนองบัวลำภูโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
บึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬ
สุรินทร์โรงพยาบาลปราสาท
สุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์
ชัยภูมิโรงพยาบาลชัยภูมิ
บุรีรัมย์โรงพยาบาลนางรอง
คลินิกโรคจากการทำงานในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน : ภาคใต้

จังหวัดชื่อโรงพยาบาล
สงขลาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สงขลาโรงพยาบาลหาดใหญ่
สงขลาโรงพยาบาลสงขลา
สงขลาโรงพยาบาลจะนะ
สงขลาโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
สุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
สุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลทุ่งสง
ภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กระบี่โรงพยาบาลกระบี่
พังงาโรงพยาบาลลตะกั่วป่า
พังงาโรงพยาบาลพังงา
ระนองโรงพยาบาลระนอง
ชุมพรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตรังโรงพยาบาลตรัง
พัทลุงโรงพยาบาลพัทลุง
นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
นราธิวาสโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานี
ยะลาโรงพยาบาลยะลา
ยะลาโรงพยาบาลเบตง
สตูลโรงพยาบาลสตูล
คลินิกโรคจากการทำงานในจังหวัดภาคตะใต้

หากไม่อยากทำงานหนักตลอดชีวิต ต้องเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุน ให้เงินทำงานแทนด้วยครับ


ขั้นตอนการใช้บริการรักษาโรคจากการทำงาน

เพื่อที่จะเข้ารับการตรวจวินิฉัยโรคจากการทำงานและรักษาอย่างถูกวิธี หากลูกจ้างท่านใดมีความสงสัยว่ากำลังได้รับการเจ็บป่วยจากการทำงาน ให้ดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งการประสบอันตรายต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่/สาขา/จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อขอใบส่งตัว ไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน
 2. ติดต่อคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อขอรับการคัดกรอง
 3. เข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น
 4. หากผลวินิจฉัยชี้ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานก็จะได้รับการรักษาจากคลินิกโรคจากการทำงาน แต่ถ้าไม่ใช่โรคที่เกิดจากการทำงานก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลได้

Ref1, Ref2,Ref3

Related Posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save